بلیط مشهد به نوشهر برای ۲۴ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط مشهد به نوشهر برای تاریخ 96/2/24 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 13:50 به مبلغ 158000 تومان (یکصد و چنجاه و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز