بلیط مشهد به کیش برای ۲۸ آبان

قیمت بلیط مشهد به کیش برای تاریخ 96/8/28 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 10:00 به مبلغ 171000 تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 13:30 به مبلغ 191000 تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 19:00 به مبلغ 201000 تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز