بلیط نجف به اصفهان برای ۴ مهر

نرخ بلیط نجف به اصفهان برای تاریخ 96/7/4 (برای محرم) به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 12:30 به مبلغ 343000 تومان (سیصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز