بلیط نجف به کرمان برای ۱۲ آبان

قیمت بلیط نجف به کرمان برای تاریخ ۹۶/۸/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۴:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط نجف به کرمان برای ۵ آبان

قیمت بلیط نجف به کرمان برای تاریخ ۹۶/۸/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۴:۳۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز