بلیط اهواز به یزد برای ۱۲ مهر

قیمت بلیط اهواز به یزد برای تاریخ 96/7/12 به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت 21:30 به مبلغ های 245000 تومان (دویست و چهل و پنج هزار تومان) و 331000 تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز