بلیط اهواز به ساری برای ۸ دی

قیمت بلیط اهواز به ساری برای تاریخ 96/10/8 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:40 به مبلغ 300000 تومان (سیصد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز