قیمت بلیط اسپارتا – آنتالیا

قیمت بلیط هوایی از تهران به اسپارتا - انتالیا ویژه عید نوروز 95 - از تاریخ 26 اسفند 94 تا تاریخ 14 فروردین 95 همه روزه با دو پرواز معراج و زاگرس 1/550/000 هزار تومان قیمت بلیط تهران به اسپارتا ساعت رفت زاگرس 23:00 ساعت برگشت 1:30 ساعت رفت معراج 15:00 ساعت برگشت 17:30