بلیط کرمان به مشهد برای ۷ شهریور

قیمت بلیط کرمان به مشهد برای تاریخ 96/6/7 به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 10:00 به مبلغ 259000 تومان (دویست و پنجاه و نه هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ 356000 تومان (سیصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز