پرواز کپنهاگ

کپنهاگ که پایتخت کشور دانمارک است، قیمت پروازی این شهر را می توانید از ما بپرسید. نام فرودگاه بین المللی شهر کپنهاگن Copenhagen Airport است که با کد انحصاری CPH در جهان شناخته می شود.