بلیط کیش به همدان برای ۳۰ تیر

نرخ پرواز کیش به همدان برای تاریخ 97/4/30 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 07:45 به مبلغ 240000 تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به همدان برای ۲۲ اسفند

نرخ بلیط کیش به همدان برای تاریخ 96/12/22 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 08:00 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز