بلیط مشهد به کیش ۲۴ فروردین ۹۶

نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ 96/1/24 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 15:30 به مبلغ 71000 تومان (هفتاد و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 13:00 به مبلغ 100000 تومان ( یکصد هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری و سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 15:45 به مبلغ های 111000 تومان ( یکصد و یازده هزار تومان) ، 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) ، 460000 تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) ، 541000 تومان (پانصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز