بلیط یزد به بندرعباس برای ۳۰ آبان

قیمت بلیط یزد به بندرعباس برای تاریخ 96/8/30 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 19:10 به مبلغ 136000 تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز