بلیط تهران به بوشهر برای ۳ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۲/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ ۱۲۷۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد. در همین تاریخ پرواز تهران به بوشهر به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۲۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دوییست و پنجاه هزار تومان) ، در ساعت ۱۹:۲۵ به مبلغ ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز