بلیط رشت به مشهد برای ۲۴ فروردین ۹۶

قیمت پرواز رشت به مشهد برای تاریخ ۹۶/۱/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز