بلیط شیراز به دبی برای ۲۹ فروردین ۹۶

قیمت پرواز شیراز به دبی برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی ایرالعربی در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز