بلیط مشهد به اصفهان برای ۳۰ فروردین ۹۶

قیمت بلیط مشهد به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۱/۳۰ به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۲:۵۰ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، و در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) ، و در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار