قیمت پرواز گوانجو نمایشگاه ۲۰۱۵

لیست قیمت پروازهای گوانجو ویژه پاییز ۹۴ - نمایشگاه ۲۰۱۵ - نرخ بلیط گوانگجو با پرواز ماهان - پرواز چارتری ویژه نمایشگاه کوانتوم ۱۱۸ ۱۶ مهر = ۳.۹۰۰.۰۰۰ ۱۹ مهر = ۴.۴۰۰.۰۰۰ ۲۱ مهر = ۴.۹۰۰.۰۰۰ ۲۳ مهر = ۴.۹۰۰.۰۰۰ ۲۳ مهر به ۴ آبان = ۴.۳۰۰.۰۰۰ ۲۸ مهر = ۳.۷۰۰.۰۰۰ ۳۰ مهر به ۸ آبان = ۳.۷۰۰.۰۰۰ ۵ آبان - ۷ آبان = ۳.۵۰۰.۰۰۰