بلیط کاشان به مشهد برای ۶ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز کاشان به مشهد برای تاریخ 96/2/6 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 15:00 به مبلغ 190000 تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد. قیمت‌های بیشتر در وبسایت آنیل پرواز لذت پرواز با آنیل پرواز