بلیط مشهد به نجف ۲۲ فروردین

قیمت پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۱/۲۲ (ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۴۵ به مبالغ ۴۷۱۰۰۰ تومان (چهارصد و هفتاد و یک هزار تومان) و ۸۶۱۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یهک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز