بلیط تهران به مشهد برای ۱ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ 96/2/1 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 19:30 به مبلغ 109000 تومان (یکصد و نه هزار تومان) ، و در ساعت 15:45 به مبلغ 121000 تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت های 12:20 ، 16:55 ، 18:45 ، 19:25 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.  به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت های 19:05 ، 22:45 ، 23:45 به مبلغ 116000 تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و