بلیط رشت به مشهد برای ۲۴ فروردین ۹۶

قیمت پرواز رشت به مشهد برای تاریخ 96/1/24 به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 16:00 به مبلغ 131000 تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز