بلیط تهران به ایلام ۲۴ فروردین ۹۶

قیمت پرواز تهران به ایلام با هواپیمایی آسمان در ساعت های 05:45 و 9:30 و 13:30 به صورت سیستمی به مبلغ 154000 هزار تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) میباشد. و همچنین در همین تاریخ در ساعت 13:15 با هواپیمایی ماهان برای تهران به ایلام قیمت پرواز به صورت سیستمی 181000 هزار تومان میباشد (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان). لذت پرواز با آنیل پرواز