بلیط اصفهان به نجف برای ۱۱ مهر

قیمت بلیط اصفهان به نجف برای تاریخ 96/7/11 به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 06:00 به مبلغ 381000 تومان (سیصد و هشتاد و یک هزار تومان) و در ساعت 11:00 به مبلغ 500000 تومان (پانصد هزار تومان) می باشد. آشنایی با نرخ بلیط ارزان قیمت اصفهان به نجف لذت پرواز با آنیل پرواز