بلیط آبادان به بندرعباس برای ۵ مهر

قیمت بلیط آبادان به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۷/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۳۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز