بلیط اراک به مشهد برای ۱۱ مهر

قیمت بلیط اراک به مشهد برای تاریخ ۹۶/۷/۱۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در  ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۲۹۳۰۰۰ تومان (دویست نود و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز