بلیط ارومیه به تهران برای ۹ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط پروازی ارومیه به تهران برای تارخ 96/2/9 به شرح زیر می باشد: به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 21:20 به مبلغ 135000 تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت 21:20 به مبلغ 389000 تومان (سیصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:45 به مبلغ 159000 تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 20:25 به مبلغ 240000 تومان (دویست و چهل هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت 08:30 به مبلغ