بلیط استانبول به شیراز برای ۱۷ مرداد ۹۶

نرخ بلیط استانبول به شیراز برای تاریخ 96/5/17 به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایرلاین در ساعت 20:45 به مبلغ 700000 تومان (هفتصد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط استانبول به شیراز برای ۱۹ خرداد

قیمت بلیط استانبول به شیراز برای تاریخ 96/3/19 به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایر لاین در ساعت 20:40 به مبلغ 700000 تومان (هفتصد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز