بلیط اصفهان به کیش برای ۲ خرداد ۹۶

قیمت بلیط اصفهان به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۲ به شرح زیر می باشد: به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ های ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و ۲۳۸۰۰۰ تومان (دویست و سی و هشت هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۴۵ به صورت چارتری به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۴۵ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان