پرواز میلان برای ۱۸ مهر

نرخ پرواز تهران به میلان در ۱۸ مهر ۹۷ با ماهان ساعت ۰۶:۱۰ ۱۶۳۸۰۰۰ تومان میباشد. نام فرودگاه میلان (Malpensa) و کد انحصاری آن MXP است.

بلیط تهران به میلان برای ۱۵ مهر

نرخ پرواز تهران به میلان برای تاریخ ۹۷/۷/۱۵ سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۱۶۳۸۰۰۰ تومان می باشد.

بلیط تهران به میلان برای ۱۴ شهریور

قیمت بلیط تهران به میلان برای ۹۶/۶/۱۴ سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۱۰ به مبلغ ۲۲۰۳۰۰۰ تومان می باشد.  

بلیط تهران به میلان برای ۲۵ شهریور

قیمت بلیط تهران به میلان برای تاریخ ۹۷/۶/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۱۰ به مبلغ ۲۸۶۶۰۰۰ تومان (دو میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار […]

بلیط تهران به میلان برای ۲۹ مرداد

نرخ پرواز تهران به میلان برای تاریخ ۹۷/۵/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۶۹۸۰۰۰ تومان (یک میلیون و ششصد و نود و هشت […]