لذت پرواز با آنیل پرواز
بلیط چارتر هواپیما

بلیط مشهد به نجف ۲۲ فروردین

قیمت پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 96/1/22 (ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 06:30 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 10:45 به مبالغ 471000 تومان (چهارصد و هفتاد و یک هزار تومان) و 861000 تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 13:00 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یهک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به نجف ۲۱ فروردین ۹۶

نرخ پرواز مشهد به نجف در تاریخ 96/1/21 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت های 06:00 بخ مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) ، 08:00 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت 13:00 هم به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار  تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز