بلیط نجف به کرمان برای ۱۲ آبان

قیمت بلیط نجف به کرمان برای تاریخ 96/8/12 به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 04:30 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط نجف به کرمان برای ۵ آبان

قیمت بلیط نجف به کرمان برای تاریخ 96/8/5 به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 04:30 به مبلغ 260000 تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز