بلیط سبزوار به تهران برای ۶ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط سبزوار به تهران برای تاریخ 96/2/6 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:30 به مبلغ 123000 تومان (یکصد و بیست و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز