بلیط مشهد به قشم برای ۲۴ خرداد

نرخ پرواز مشهد به قشم برای تاریخ 96/3/24 به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 12:00 به مبلغ 201000 تومان (دویست و یک هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ 239000 تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز