بلیط تهران به اربیل برای ۱۷ خرداد ۹۶

قیمت بلیط تهران به اربیل برای تاریخ 96/3/17 به صورت سستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 14:00 به مبلغ های 544000 تومان (پانصد و چهل و چهار هزار تومان) و 1782000 تومان (یک میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز