بلیط اهواز به یزد برای ۲۸ مهر

پرواز اهواز یزد برای ۲۸ مهر ماه ۹۷ در ساعت ۱۰:۰۵ با ایران ایر سیستمی به قیمت ۲۳۰۰۰۰ تومان هست.

بلیط اهواز به یزد برای ۲۳ تیر

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۷/۴/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۵۴۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و چهار هزار تومان) می […]

بلیط اهواز به یزد برای ۸ اردیبهشت

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۷/۲/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) میباشد. […]

بلیط اهواز به یزد برای ۲۲ بهمن

قیمت بلیط اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۲ به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۵ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار […]

بلیط اهواز به یزد برای ۸ بهمن

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۱/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد. همچنین بلیط […]