ورود به بخش رزرواسیون

بایگانی برچسب: پرواز آفری بندرعباس به چابهار

بلیط بندرعباس به چابهار برای ۷ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت بلیط بندرعباس به چابهار برای تاریخ ۹۷/۳/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط بندرعباس به چابهار برای ۱۰ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۲ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به چابهار برای تاریخ ۹۶/۹/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط بندرعباس به چابهار برای ۱۵ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به چابهار برای تاریخ ۹۶/۸/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۵۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط بندرعباس به چابهار برای ۱۵ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۶ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط بندرعباس به چابهار برای تاریخ ۹۶/۸/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۱۰ به مبلغ های ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و ۳۷۹۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط بندرعباس به چابهار برای ۱۷ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۲ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به چابهار برای تاریخ ۹۶/۷/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

صفحه 1 از 21 2