بلیط اصفهان به کیش برای ۲ خرداد ۹۶

قیمت بلیط اصفهان به کیش برای تاریخ 96/3/2 به شرح زیر می باشد: به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 10:35 به مبلغ های 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و 238000 تومان (دویست و سی و هشت هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 17:00 به مبلغ 143000 تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) و در ساعت 16:45 به صورت چارتری به مبلغ 159000 تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 11:45 به مبلغ 163000 تومان