بلیط اهواز به نوشهر برای ۱۱ شهریور ۹۶

نرخ پرواز اهواز به نوشهر برای تاریخ 96/6/11 به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت 09:30 به مبلغ 276000 تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به نوشهر برای ۱۸ مرداد ۹۶

نرخ بلیط اهواز به نوشهر برای تاریخ 96/5/18 به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت 11:30 به مبلغ 266000 تومان (دویست و شصت و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز