بلیط باتومی به تهران برای ۱۹ مرداد

نرخ پرواز باتومی تهران برای ۹۶/۵/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۷۳۰۰۰۰ تومان (هفتصد و سی هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز