بلیط بغداد به عمان برای ۱۲ دی

نرخ پرواز بغداد به عمان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی خارجی در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۶۱۶۰۰۰ تومان (ششصد و شانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز