بلیط بم به تهران برای ۲۵ خرداد

قیمت بلیط بمبه تهران برای تاریخ ۹۶/۳/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۸۳۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز