بلیط بندرعباس به ساری برای ۱۵ اردیبهشت

نرخ پرواز بندرعباس به ساری برای تاریخ ۹۷/۲/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط بندرعباس به ساری برای ۲۹ فروردین

نرخ پرواز بندرعباس به ساری برای تاریخ ۹۷/۱/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۵۱۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز