بلیط بندرعباس به چابهار برای ۲۹ خرداد

قیمت بلیط بندرعباس به چابهار برای تاریخ ۹۶/۳/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز