بلیط بیرجند به مشهد برای ۱۸ مرداد

نرخ پرواز بیرجند به مشهد برای تاریخ 96/5/18 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 17:50 به مبلغ های 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و 315000 تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز