بلیط تبریز به اهواز برای ۳ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تبریز به اهواز برای تاریخ ۹۶/۲/۳ بخ صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز