بلیط تبریز به مشهد برای ۲۹ خرداد

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۷/۳/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۲:۵۰ به مبلغ ۲۳۳۰۰۰ تومان (دویست و سی و سه هزار تومان) می باشد. […]

بلیط تبریز به مشهد برای ۳۰ شهریور

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۳۰ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ های ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک […]

بلی تبریز به مشهد برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۲۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یپک هزار تومان) و به […]