بلیط تهران به خرم آباد برای ۲۳ مرداد۹۶

قیمت پرواز تهران به خرم آباد برای تاریخ 96/5/23 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 11:00 به مبلغ 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد. بلیط تهران به خرم آباد برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 09:00 به مبلغ های 177000 تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و 188000تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز