بلیط تهران به یزد برای ۲۸ مرداد ۹۶

نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ 96/5/28 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 15:20 به مبلغ های 103000 تومان (یکصد و سه هزار تومان) و 357000 تومان (سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:25 به مبلغ 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و در ساعت 18:10 به مبلغ 169000 تومان (یکصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 05:25 به مبلغ های 199000 تومان (یکصد و نود و نه هزار تومان) و 201000