بلیط تهران به سبزوار ۱۸ آبان

پرواز تهران به سبزوار در تاریخ ۹۷/۸/۱۸ سیستمی با شرکت هوایی ماهان به قیمت۲۴۱۰۰۰ تومان است.

بلیط تهران به سبزوار برای ۲۰ مهر

نرخ پراز تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۷/۷/۲۰ در ساعت ۱۷:۴۵ با هواپیمایی ماهان به قیمت ۲۳۳۰۰۰ تومان است.  

بلیط تهران به سبزوار برای ۱ اردیبهشت

قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۷/۲/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۹۵۰۰۰ تومان (یکصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد. […]

بلیط تهران به سبزوار برای ۷ اسفند

قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۶/۱۲/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد. […]

بلیط تهران به سبزوار برای ۱۳ دی

قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد. […]