بلیط تهران سنندج برای ۲۱ مهر

پرواز تهران به سنندج برای ۹۷/۷/۲۱ سیستمی در ساعت ۱۰:۰۵ با شرکت آسمان به قیمت ۲۴۱۰۰۰ تومان است.

بلیط تهران به سنندج برای ۵ خرداد

نرخ پرواز تهران به سنندج برای تاریخ ۹۷/۳/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۱۵ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز […]

بلیط تهران به سنندج برای ۳ دی

قیمت بلیط تهران به سنندج برای تاریخ ۹۶/۱۰/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می […]

بلیط تهران به سنندج برای ۲۰ آذر

نرخ پرواز تهران به سنندج برای تاریخ ۹۶/۹/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۳۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می […]

بلیط تهران به سنندج برای ۱۱ آذر

قیمت بلیط تهران به سنندج برای تاریخ ۹۶/۹/۱۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۰۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می […]